Omega Omega Live

MYSTERY BOX - ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

OMEGA TV 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΕΝΑ BMW X4

 

Ο τηλεοπτικός σταθμός OMEGA CHANNEL σε συνεργασία με την Golden Telemedia Ltd πιο κάτω «ο διοργανωτής» προκηρύσσει διαγωνισμό με τους πιο κάτω όρους:

 

 1. Στο προωθητικό διαγωνισμό Mystery Box δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, κεφ 105.
 2. Στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι εργοδοτούμενοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού του τηλεοπτικού σταθμού OMEGA CHANNEL και της εταιρείας Golden Telemedia Ltd.
 3. Για να λάβει κάποιος μέρος στη κλήρωση θα πρέπει να στείλει με γραπτό μήνυμα (SMS) την λέξη WIN στον αριθμό 6600 (χρέωση €2.03 ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή να αποστείλει ταχυδρομικώς την λέξη WIN στο Ταχυδρομικό κιβώτιο 24688, 1302 Λευκωσία. Ακολούθως ο αποστολέας θα λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό ο οποίος και θα αποτελεί μία συμμετοχή στην κλήρωση.
 4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο 3, τουλάχιστο 5 μέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης που θα διεξαχθεί. Σε κάθε τοιαύτη περίπτωση ο διοργανωτής θα αποστέλλει στον κάθε αποστολέα τον προσωπικό του κωδικό που θα αποτελεί μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση ή και παράλειψη του ταχυδρομείου να παραδώσει το δελτίο ο διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.   
 5. Κάθε κωδικός αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ κάποιος μπορεί να συμμετέχει στη κλήρωση με όσες συμμετοχές επιθυμεί.
 6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στις 28/04/2023 και λήγει στις 16/06/2023 τα μεσάνυχτα.
 7. Οι κωδικοί που αποκτήθηκαν από την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού ήτοι η 20/2/2023 – 28/4/2023 μεταφέρονται και ισχύουν και σε αυτή την φάση του διαγωνισμού.
 8. Στο τέλος της πιο πάνω περιόδου θα διεξαχθεί κλήρωση κατά την οποία θα προκύψει ο νικητής του διαγωνισμού. Θα κληρωθούν επίσης δύο επιλαχόντες. Η ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί προσωπικά μέσω γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες σε μεταγενέστερο στάδιο.
 9. Ο νικητής θα έχει την υποχρέωση να παραβρεθεί στον χώρο που θα του υποδειχθεί στην Λευκωσία έτσι ώστε να λάβει μέρος στην εκδήλωση όπου θα έχει εξασφαλισμένο το ποσό των € 3.000 ενώ θα έχει και την ευκαιρία να διεκδικήσει και ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο μάρκας BMW X4 με την άδεια κυκλοφορίας πληρωμένη
 10. Ο νικητής για να αποκτήσει δικαίωμα να διαγωνιστεί στην εκδήλωση θα πρέπει απαραιτήτως να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση. Στην περίπτωση που δεν απαντήσει σωστά στην ερώτηση τότε θα διεξαχθεί κλήρωση ανάμεσα στους δύο επιλαχόντες όπου και θα αναδειχθεί ο νέος νικητής. Αμέσως ο νέος νικητής θα υποβληθεί σε μια ερώτηση για να αποκτήσει δικαίωμα να διαγωνιστεί στην εκδήλωση, κ.ο.κ.
 11. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο νικητής θα πρέπει να επιλέξει ένα εκ των 100 φακέλων που θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης και αυτόματα θα κερδίσει το ποσό των € 3.000 ή το αυτοκίνητο μάρκας BMW X4 αναλόγως με το τι θα αναγράφει ο φάκελος ο οποίος θα επιλέξει. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι φάκελοι θα είναι κλειστοί με σφραγίδα ασφαλείας.
 12. Ο υπεύθυνος της εκδήλωσης θα έχει στα χέρια του (πριν ο νικητής επιλέξει τον φάκελο που επιθυμεί) ένα φάκελο στην συνέχεια «ο φάκελος επαλήθευσης» ο οποίος θα περιέχει τον αριθμό του φακέλου που θα βρίσκεται το αυτοκίνητο μάρκας BMW X4.
 13. Στην περίπτωση που ο φάκελος ο οποίος θα επιλέξει ο νικητής δεν είναι ο φάκελος με το αυτοκίνητο μάρκας BMW X4, ο υπεύθυνος της εκδήλωσης θα ανοίξει αμέσως τον φάκελο επαλήθευσης στην παρουσία όλων των παρευρισκόμενων και για σκοπούς επαλήθευσης, αξιοπιστίας και διαφάνειας της όλης διαδικασίας θα υποδείξει τον αριθμό του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αυτοκίνητο μάρκας BMW X4.
 14. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν 100 φακέλοι οι οποίοι θα περιέχουν 100 μικρότερους σφραγισμένους φακέλους ασφαλείας με τα πιο κάτω ποσά:99 Φάκελοι που θα περιέχουν το ποσό των € 3.000 και ένας φάκελος που θα περιέχει το αυτοκίνητο μάρκας BMW X15Ο
 15. O νικητής θα έχει την επιλογή να επιλέξει μόνο ένα φάκελο ανάμεσα από τους 100.
 16. Η λήψη, καταχώρηση, επεξεργασία των συμμετοχών θα διενεργείται βάση του ειδικού γνωστού προγράμματος της Golden Telemedia.
 17. Το ποσό των € 3.000 ή το αυτοκίνητο μάρκας BMW X4 θα παραληφθούν μόνο από τον ίδιο τον νικητή.
 18. Ο διοργανωτής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το προωθητικό πρόγραμμα ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 19. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και του νικητή στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.
 20. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει  και συνεπάγεται  την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού.
 21. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, τις 16/06/2023 ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές, όσες πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τον διοργανωτή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συνδρομητές τεκμαίρεται να αποδέχονται  τους παρόντες όρους και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή άλλως πως.
 22. Η Golden Telemedia δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο βάσει του Γενικού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με τα    στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, συγκεκριμένα τον αριθμό της κάρτας SIM από τον οποίο αποστέλλεται ο κωδικός για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και την ώρα αποστολής του μηνύματος. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή για σκοπούς ενημερώσεως των υποκειμένων ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τον Διαγωνισμό, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Η Golden Telemedia δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 80003008 ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldentelemedia.com
 23. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τους Διοργανωτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και μόνο. Ο συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Γενικού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της Golden Telemedia.
 24. Η χρήση των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας της Golden Telemedia προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν ή άκουσαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Υπηρεσιών και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι η χρήση των συγκεκριμένων Υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτούς τους όρους και επιθυμεί να ενημερώνεται εντελώς δωρεάν με e-mail ή με sms μηνύματα ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα για νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες ή πληροφορίες ή και προσφορές και δώρα σε προϊόντα και Υπηρεσίες της εταιρείας. Η Golden Telemedia δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 80003008 ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldentelemedia.com
 25. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα του δώρου που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 26. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους του Διοργανωτή προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου (Internet), εφόσον το επιλέξει ο Διοργανωτής. Το όνομα του νικητή του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μέσω οποιουδήποτε τρόπου επιλέξει ο Διοργανωτής, ο οποίος και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τον νικητή που θα κερδίσει το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου, άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες.
 27. Ο Διοργανωτής διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον εκάστοτε νικητή και επανάληψης της εκάστοτε κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα ή δεν έχει πληρώσει τον λογαριασμό του τηλεφώνου από το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό.

 

Τελευταία Βίντεο - Περισσότερα


OMEGA NEWS 08/06/2023

OMEGA NEWS

08/06 21:35

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 08/06/2023

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

08/06 17:32

ΑΙΧΜΕΣ 08/06/2023

ΑΙΧΜΕΣ

08/06 16:51

ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 08/06/2023

ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ

08/06 15:39

Omega Επικοινωνία